Nyheter

Hotel Market Update May/22

Optimismen är fortsatt mycket hög på den svenska hotellmarknaden. Hotellföretagen förväntar sig både högre efterfrågan och högre priser under de kommande månaderna. Detta är från nivåer av både efterfrågan och priser som nästan är tillbaka till nivåerna före pandemi. Återhämtningen i efterfrågan gäller även för både affärs- och fritidsgäster. Om förväntningarna infrias kommer efterfrågan snart att ligga långt över 2019 års nivå. Viss försiktighet kan dock vara på sin plats då det råder stor osäkerhet om den framtida utvecklingen i svensk ekonomi.

Ladda ner marknadsrapporten här:
Hotel Market Update Annordia May/22.pdf