Nyheter

Hotellmarknadens konjunkturbarometer Oktober 2020

Kräftgången fortsätter på den svenska hotellmarknaden till följd av Coronapandemin. Det visar Hotellmarknadens konjunkturbarometer för tredje kvartalet 2020. Nästan samtliga hotellföretag anger att de har dålig lönsamhet samtidigt som företagens förväntningar på efterfrågan på sex månaders sikt ligger långt under det historiska medelvärdet.

Ladda ner pdfen här

Hotellmarknadens Konjunkturbarometer Oktober 2020.pdf