Covid-19

Kostnadsfri rådgivning för aktörer som är hårt utsatta till följd av Covid-19

Under normala marknads- och affärsförhållanden kan en avtalsdiskussion vara nog så svår. Med den osäkerhet som råder till följd av Covid-19, där företag kämpar för sin överlevnad, kan diskussioner kring hantering av löpande avtal och avtalsvillkor upplevas än mer utmanande.

Annordia erbjuder därför att vara en samtalspartner för att hitta lösningar till de svårigheter många har med att hantera sina hyresavtal för verksamheter som i princip har sett alla sina intäkter försvinna över natten.

Läs mer här

Om Oss

En fullservicebyrå för investeringar i hotellfastigheter

Det var passionen för hotell som startade Annordia. Nästan 30 år senare är vi stolta över att räknas som en av Nordens ledande rådgivningsbyråer för investeringar i och utveckling av hotellfastigheter.
Som fullservicebyrå hjälper vi våra uppdragsgivare under investeringscykelns alla faser. Från marknadsanalys, konceptutveckling och hyresbedömning till operatörsupphandling, värdering samt försäljning.

Våra kunder utgörs framförallt av fastighetsägare, kommuner, banker och investerare. Tillsammans med dem har vi haft förmånen att medverka i många av Nordens största hotellprojekt och transaktioner.
Med lång erfarenhet och ett omfattande internationellt kontaktnät skapar vi långsiktiga helhetslösningar som inte bara ökar fastighetens värde utan också berikar stadsmiljön.

Vi vill göra skillnad.
Låt oss få visa hur vi kan göra det för dig.

”Vår målsättning är att vara en långsiktig samarbetspartner. Vi har därför ”örat mot marken” varje dag för att kunna förstå vad marknaden behöver och inte behöver. Det vore inte möjligt utan vårt breda nätverk hos framstående företrädare inom branschen som är en av våra viktigaste tillgångar”.

ANNORDIAS VD OCH GRUNDARE
HANS ÅKE PETERSSON