Användarvillkor & cookies

Behandling av personuppgifter och användning av cookies

 

Integritetspolicy

Annordia AB, org.nr: 556427-6037, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och förbinder sig att på ett säkert sätt hantera dina personuppgifter och följa gällande dataskyddslagstiftning. Denna integritetspolicy innehåller information om vilka personuppgifter som vi kan komma att samla in och hur de kan komma att användas.

Personuppgifter

Annordia kan komma att behandla följande personuppgifter: namn, titel, arbetsgivare, foto, telefonnummer, e-postadress, hemadress och personnummer.

Ändamål

Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra avtal som ingåtts mellan dig och Annordia, eller för att vidta åtgärder för att kunna ingå sådant avtal med dig. Det görs också för att marknadsföra Annordia och informera om våra tjänster och den verksamhet som vi bedriver. Annordia kommer vidare att behandla dina personuppgifter i eventuellt rekryteringssyfte och i den mån vi är skyldig att göra så på grund av lag eller beslut från myndighet.

Lagring

Annordia kommer att behandla dina personuppgifter med anledning av ingångna avtal under den tid som avtalet löper, samt under den tid därefter som är nödvändig för att fullgöra alla åtaganden enligt avtalet mellan dig och Annordia. Personuppgifter med avseende på marknadsföring och rekrytering sparas under en tid om 5 respektive 2 år efter senaste kontakten, såtillvida du inte begär att uppgifterna raderas. Vidare kommer Annordia att spara sådana uppgifter som vi enligt lag är skyldig att spara, under den tid som lag stipulerar.

Dina rättigheter

Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig, oavsett hur dessa har samlats in. Ifall du vill ha sådan information ska du skicka en undertecknad begäran med namn och personnummer till oss. Om det finns personuppgifter om dig kommer de att skickas till din folkbokföringsadress. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter och om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Kontaktuppgifter

Skicka din egenhändigt undertecknade begäran till:
Annordia AB
Norrlandsgatan 7
111 43 Stockholm

För frågor gällande Annordias hantering av personuppgifter kan du kontakta:
Rickard Petersson
rickard.petersson@annordia.com
+46 709 241 326

 Cookies

En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker webbplatsen. Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra vissa funktioner och användarupplevelsen som helhet. Vidare används cookies för att kunna mäta antalet sidvisningar och antalet besökare för våra interna och externa statistiksystem. Denna beskrivna trafikdata tillhandahåller vare sig namn, e-postadress eller några andra personuppgifter.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionalitet på annordia.com begränsas.