Nyheter

Annordias covid-19-rapport Maj 2020

Corona-pandemin har drabbat den svenska hotellnäringen hårt. Ett visst ljus i mörkret kan vara att förutsättningarna för en relativt snabb återhämtning kan finnas på den svenska hotellmarknaden jämfört med många andra hotellmarknader i Europa.

Orsaken är att det inhemska resandet av många bedöms komma igång snabbare än det internationella. Den svenska hotellmarknaden gynnas då av att klar majoritet av gästerna normalt är svenskar och att svenskarna normalt spenderar många hotellnätter utomlands. Den här rapporten ger den statistiska bakgrunden till detta.

Annordias covid 19-rapport Maj 2020.pdf