Nyheter

Interimslösningar för hotell tillfälligt utan operatör


Saknar ni hotelloperatör i en övergångsfas?
Hör av dig så skräddarsyr vi en interimslösning.

Annordia erbjuder interimslösningar på ledningsnivå till hotellfastighetsägare, hotellutvecklare, banker och investerare. Vi kan ta det övergripande operativa ansvaret för ett hotell under en övergångsperiod, exempelvis under pre-opening, i samband med ett förvärv eller vid akut frånträde av befintlig hyresgäst. Parallellt kan vi också utföra en bred eller smal sökprocess för att säkra en ny långsiktig hyresgäst till hotellet.

Vi skräddarsyr rådgivningen och interimslösningen utifrån uppdragsgivarens behov och det enskilda hotellets specifika förutsättningar. Vi strävar efter att identifiera potentiella tillväxtmöjligheter och kostnadsbesparingar i verksamheten för att kunna maximera hotellets långsiktiga prestation och därmed fastighetens värde.

Kontakta oss för mer information.

Fredrik Utheim, Head of Valuation & Analysis at Annordia

Annordias Head of Valuation & Analysis, Fredrik Utheim, har över 25 års professionell erfarenhet från hotell, F&B och hotellutvecklingsprojekt på högsta ledningsnivå från både mindre privatägda hotellbolag och större skandinaviska kedjor.