Nyheter

Fortsatt behov av hotellrum i Stockholm

Trots ett rekordstort tillskott av hotellrum i Stockholm förra året, finns fortfarande ett behov av fler hotell i huvudstaden. Ändrade resvanor, en växande medelklass i Asien och förmånligare flygpriser har bidragit till att andelen privatresenärer till Stockholm har ökat och utgör snart en lika stor del som affärssegmentet.

Haymarket by Scandic, Hotel At Six, Hobo Hotel, Downtown Camper by Scandic och Bank Hotel är några av den senaste tidens tillskott på Stockholms hotellkarta. Hela 1840 rum tillfördes Stockholms stad bara under förra året. Trots det finns ett behov av fler hotell.

Utländska gäster är viktiga för hotellnäringen. Andelen besökare från Indien och Kina har stigit 411% respektive 214% sedan 2008. Även USA har ökat stort med 110%.

Hotellrapporten 2018 visar att efterfrågan kommer fortsätta att utvecklas i god takt och att det finns utrymme för ytterligare ca 1000 nya rum i staden under de närmsta fem åren. Detta är utöver de 4900 hotellrum som är planerade att tillföras länet samt de 1600 rum som är planerade men bedöms som osäkra under den kommande femårsperioden.

Detta och mycket mer presenteras i Hotellrapporten 2018 som vi tagit fram på uppdrag av Invest Stockholm.

Läs hela rapporten här.