Nyheter

Göteborgsregionen Hotellrapport 2021

Annordia har tagit fram en hotellrapport över utbud och efterfrågan på hotellmarknaden i Göteborgsregionen, på uppdrag av Göteborg & Co och Business Region Göteborg.

Rapporten innehåller en beskrivning av regionens hotellutbud, presentation av planerade nya hotell och analys av historisk utveckling av efterfrågan. Vidare görs en bedömning av den framtida utvecklingen på marknaden, med hänsyn till den pågående pandemin.

Hotellmarknaden har drabbats hårt av Coronapandemin under det senaste året och det råder stor osäkerhet kring dess kort- och långsiktiga effekter på marknaden. Återhämtningen är beroende av vaccineringen, att restriktionerna lyfts och den allmänna utvecklingen av ekonomin i Sverige. Utvecklingen av affärsresandet är mest osäker. Om många möten fortsätter att hållas digitalt även efter pandemin kan det få negativa konsekvenser för hotellboendet. Privatresandet bedöms dock fortsätta utvecklas positivt när pandemin är över.

Läs rapporten i sin helhet här:

https://goteborgco.se/wp-content/uploads/2021/04/Annordia-Goteborgsregionen-Hotellrapport-2021.pdf