Nyheter

Hotel Market Update Okt/19

Välkommen till Annordias andra nummer av det månatliga marknadsbrevet Hotel Market Update. Här hittar du viktig och aktuell statistisk information om den svenska och nordiska hotellmarknaden.

Grundläggande statistisk information kan vara svår och tidskrävande att hitta och ta fram. Det är mot den bakgrunden Annordia väljer att göra detta och att presentera data på ett enkelt och lättillgängligt sätt för våra kunder och andra aktörer med intresse i hotellbranschen.

Ladda ner pdfen här:

Hotel Market Update Annordia Okt 2019.pdf