Nyheter

Hotel Market Update Annordia Maj/20

Hotel Market Update Maj/20 beskriver utvecklingen till och med mars 2020 på de nordiska hotellmarknaderna. Effekter av covid-19-pandemin har medfört en kraftig inbromsning i efterfrågan på hotellrum på den svenska hotellmarknaden. Belagda hotellrum sjönk i mars med 46 procent jämfört med mars 2019. Hotellföretagens förväntningar på efterfrågan de närmaste tre månaderna indikerar dessutom fortsatt extremt svag efterfrågan. Ladda ner rapporten här:

Hotel Market Update Annordia Maj/20.pdf