Nyheter

Hotel Market Update Apr/20

Hotel Market Update April/20 beskriver utvecklingen till och med februari 2020 på de nordiska hotellmarknaderna. De i dagsläget mycket negativa effekter som covid-19-pandemin medfört har ännu inte fått genomslag i de data vi presenterar här. Däremot redovisas de negativa effekterna på stämningsläget i den svenska ekonomin och förväntningarna i den svenska hotellnäringen som pandemin fört med sig.

Effekterna av covid-19-pandemin börjar synas tydligt på såväl kofindensin-
dikatorer som förväntningar enligt Konjunkturinstitutets mätningar i mars. Resultaten av dessa mätningar kommer med största sannolikhet att bli än mer negativa i april eftersom de flesta data i marsmätningen kom in i början av mars, innan vidden av pandemin börjat klarna. De negativa effekterna av covid-19-pandemin kommer att bli än mer tydliga i majnumret av Hotel Market Update eftersom hotelldata för hela mars månad först då kommer att presenteras.

Vi önska er alla en Glad Påsk och hoppas på ljusare tider för hotellmarknaden inom kort.

Hotel Market Update Annordia Apr/20.pdf