Nyheter

Hotel Market Update Apr/22

De kortsiktiga utsikterna för hotellmarknaden är svåra att bedöma. Å ena sidan är hotellföretagen mycket optimistiska i sin syn på efterfrågan de kommande månaderna och näringslivet har en generellt positiv syn på det ekonomiska läget. Däremot är svenska hushåll mycket dystra. Hushållens förtroendeindikator är på sin lägsta nivå sedan finanskrisen 2008, vilket sannolikt är en konsekvens av kriget i Ukraina och den höga inflationen. Sammantaget gör detta det svårt att förutse utvecklingen den närmaste framtiden.

Ladda ner marknadsrapporten här:
Hotel Market Update Annordia April 2022.pdf