Nyheter

Hotel Market Update Apr/24

Hotellmarknadsstatistiken för Sverige visar på en positiv utveckling av flera nyckeltal under februari 2024 jämfört med året innan. Sålda hotellrum och snittpriset ökade med cirka 2,7 respektive 3,3 procent. Därutöver ökade antalet disponibla rum med 4,7 procent, vilket dock fick beläggningsgraden att minska med 1,9 procent.

Konfidensindikatorn för näringslivet och hushållen ökade i mars, men indikerar alltjämt ett fortsatt svagt stämningsläge. Dessutom steg arbetslösheten till drygt 8,1 procent.

Ladda ner marknadsrapporten här:
Hotel Market Update Annordia Apr/24.pdf