Nyheter

Hotel Market Update Aug/20

Hotel Market Update Augusti/20 beskriver utvecklingen till och med juni 2020 på de nordiska hotellmarknaderna. Efterfrågan på hotellrum har fortsatt att ligga på extremt låga nivåer såväl i Sverige som i de övriga nordiska länderna. RevPAR sjönk med 68 procent på den svenska hotellmarknaden i juni. De svenska hotellföretagens förväntningar på efterfrågan de närmaste tre månaderna var dock svagt positiva i juli.

Ladda ner marknadsbrevet via länken nedan:

Hotel Market Update Aug/20.pdf