Nyheter

Hotel Market Update Aug/23

Den svaga utvecklingen av nyckelindikatorerna från de två tidigare marknadsrapporterna har fortsatt och i vissa avseenden till och med försvagats. Mer specifikt visar 16 av de 25 största kommunerna i Sverige en negativ trend avseende RevPAR, samtidigt som 15 av 25 har noterat en minskning i antalet belagda rum. 

Dessutom har 21 av 25 kommunerna noterat en nedgång i beläggningsgraden. Denna utveckling tyder på en avmattning inom hotellmarknaden.

Vidare indikationer som stödjer detta inkluderar en fortsatt hög inflation trots omfattande penningpolitiska åtgärder, en konsekvent hög och stigande arbetslöshet samt låga konfidensindikatorer både för hushåll och företag. Som en följd av detta förutspår allt fler hotell en nedgång i efterfrågan av sina tjänster under de kommande 3 månaderna.

Ladda ner marknadsrapporten här:
Hotel Market Update Annordia Aug/23.pdf