Nyheter

Hotel Market Update Dec/19

Hotellmarknaden fortsatte att växa i oktober om än i lite lugnare takt och hotellföretagen är fortsatt optimistiska även om optimismen dämpats något.

Välkommen till Annordias månatliga marknadsbrevet Hotel Market Update. Här hittar du viktig och aktuell statistisk information om den svenska och nordiska hotellmarknaden.

Grundläggande statistisk information kan vara svår och tidskrävande att hitta och ta fram. Det är mot den bakgrunden Annordia väljer att göra detta och att presentera data på ett enkelt och lättillgängligt sätt för våra kunder och andra aktörer med intresse i hotellbranschen.

Ladda ner pdfen här:

Hotel Market Update Annordia Dec 2019.pdf