Nyheter

Hotel Market Update Dec/22

Statistiken från hotellmarknaden i oktober visar på en fortsatt återhämtning från pandemiåren. Ser man till det rullande 12-månaderssnittet visar både de svenska kommunerna och de nordiska länderna starka nyckeltal.

Vidare nådde inflationsnivån 11,5 procent i november, vilket är den högsta uppnådda inflationen på över 30 år. Men även om utsikterna är ogynnsamma visar hushållens förtroendeindikator en positiv utveckling efter en rejäl nedgångsperiod sedan maj 2021.

Ladda ner marknadsrapporten här:
Hotel Market Update Annordia Dec/22.pdf