Nyheter

Hotel Market Update Feb/23

Konfidensindikatorerna för företag och hushåll har under de senaste månaderna fluktuerat kring samma, relativt låga, nivåer. Vidare fortsatte värdet på den svenska kronan att falla mot Euron som nu har nått den högsta nivån sedan januari 1993, vilket är den äldsta tillgängliga statistiken från Riksbanken. 

Fortsättningsvis prognostiseras en negativ tillväxt i den svenska ekonomin 2023, vilket även återspeglas i de förväntningar som uttrycks av hotellbolagen där de flesta företag räknar med en minskad efterfrågan på hotelltjänster framgent. Arbetslösheten har dock minskat ytterligare, och statistiken över hotellmarknadens nyckeltal visar fortfarande på starka siffror.

Ladda ner marknadsrapporten här:
Hotel Market Update Annordia Feb/23.pdf