Nyheter

Hotel Market Update Feb/24

Hotellmarknadsstatistiken för 2023 visar på en stark utveckling under det senaste året. Jämfört med det historiskt starka året 2022 visar samtliga nyckeltal positiva tillväxttal. Mer specifikt har intäkterna ökat med 11 procent, antalet sålda rum har ökat med 5 procent och RevPAR har stigit med 8 procent. Ändå är det tydligt att den tidigare höga tillväxten som präglade perioden efter pandemin har mattats av.

Vid en analys av den makroekonomiska statistiken är vissa trender synliga. Den svenska kronans värde har minskat gentemot både USD och euro med cirka 0,1 krona. Dessutom har arbetslöshetsgraden nått 8 procent, den högsta nivån på två år. Trots detta finns det några positiva tendenser att notera, som ökningen av förtroendeindikatorerna för både företag och hushåll som observerades i januari.

Ladda ner marknadsrapporten här:
Hotel Market Update Annordia Feb/24.pdf