Nyheter

Hotel Market Update Jan/20

Vi ser en stark tillväxt på den svenska hotellmarknaden i november samtidigt som hotellföretagens förväntningar på efterfrågan steg i december. Läs mer i Hotel Market Update Jan/20 för aktuell statistisk information om den svenska och nordiska hotellmarknaden.

Annordia har utfört ett stort antal utredningar där vi analyserat alla tänkbara aspekter av hotell och besöksnäringen. Över tid har vi byggt upp omfattande databaser med marknadsinformation för att stötta vår rådgivningsverksamhet. Vi har därför en unik inblick i marknaden som vi gärna delar med oss av och som vi hoppas kan hjälpa dig med intresse i hotellbranschen.

Ladda ner pdfen här:

Hotel Market Update Annordia Jan/20.pdf