Nyheter

Hotel Market Update Jan/23

Inflationstakten, enligt KPI från SCB, fortsatte att stiga i december 2022 och har nu nått den näst högsta nivån på över 40 år. Endast den högst uppnådda inflationsnivån under finanskrisen i början av 1990-talet var högre. Vidare förväntas utvecklingen av svensk BNP, som historiskt sett har haft en stark koppling till hotellmarknaden, bli negativ under 2023.

Hotellmarknadstrenden för november 2022 jämfört med november 2021 visar negativa procentuella förändringar för nyckeltal såsom beläggningsgrad och antal sålda rum. Det finns även några ljusglimtar, konfidensindikatorn för företag återhämtade sig något under november och 12-månaders rullande medelvärde visar fortfarande starka siffror för hotellmarknaden.

Ladda ner marknadsrapporten här:
Hotel Market Update Annordia Jan/23.pdf