Nyheter

Hotel Market Update Jun/20

Hotel Market Update Juni/20 beskriver utvecklingen till och med april 2020 på de nordiska hotellmarknaderna. På grund av Coronapandemin har efterfrågan på hotellrum inte varit så låg i Sverige i april månad sedan offentlig hotellstatistik började publiceras i slutet på 1970-talet. Belagda hotellrum sjönk i april med 74 procent jämfört med april 2019. Hotellföretagens förväntningar på efterfrågan de närmaste tre månaderna var fortsatt extremt låga. Ladda ner pdfen här:

Hotel Market Update JUN/20.pdf