Nyheter

Hotel Market Update June/22

Trots hushållens dystra syn på svensk ekonomi var efterfrågan på hotellrum mycket hög i april. Nivån på belagda hotellrum och det genomsnittliga hotellrumspriset låg långt över nivåerna i april 2019, året före den globala pandemin. Oron för att minskat affärsresande skulle kunna påverka hotellen negativt verkar också ha kommit på skam. Efterfrågan från affärsgäster i april låg långt över nivån för 2019. Trots de positiva siffrorna finns det anledning att känna en viss oro för den framtida utvecklingen. Hög inflation, högre räntor och lägre tillgångsvärden kan hålla tillbaka efterfrågan från hushållen de kommande månaderna.

Ladda ner marknadsrapporten här:
Hotel Market Update Annordia June/22.pdf