Nyheter

Hotel Market Update June/23

I hotellmarknaden har vissa nyckeltal uppvisat en negativ trend i april 2023 jämfört med föregående år. Av de 25 större kommunerna i Sverige har 15 observerat en minskning av antalet belagda rum, medan 19 har upplevt en nedgång i beläggningsgraden. Trots dessa ogynnsamma förhållanden finns det även positiva framsteg att notera. Snittpriset för Sverige i stort har ökat med 6,9 procent, och 15 av de 25 kommunerna har uppvisat en positiv tillväxt i RevPAR. 

Vid granskning av de makroekonomiska nyckeltalen framträder både positiva och negativa trender. Indikatorerna för företag och hushåll om framtida efterfrågan har förbättrats, vilket tyder på ökad optimism, samtidigt som arbetslösheten fortsätter minska. Dock har den svenska kronan fortsatt att försvagas gentemot euron och nått den lägsta uppnådda nivån sedan den tidigaste tillgängliga statistiken från Sveriges Riksbank.

Ladda ner marknadsrapporten här:
Hotel Market Update June/23.pdf