Nyheter

Hotel Market Update June/24

Hotellmarknadsstatistiken för Sverige i april 2024 visade blandad utveckling över flera viktiga nyckeltal. Noterbart är att antalet sålda rum ökade med 2,1 procent i april jämfört med samma månad förra året. I 19 av de 25 största hotellkommunerna i Sverige var beläggningsgraden högre jämfört med samma månad förra året, där Östersund upplevde den största ökningen på 20,6 procent. Dessutom ökade både ADR och beläggningsgraden i Sverige i april med 4,8 respektive 1,0 procent jämfört med samma månad förra året. Som ett resultat ökade RevPAR med 5,8 procent jämfört med samma månad förra året.

Vidare upplevde hotellmarknaden i de nordiska länderna en liknande utveckling med positiva trender över alla nyckeltal i april 2024 jämfört med föregående år. Norge noterade den största ökningen i antalet sålda rum, med en ökning på 14,7 procent jämfört med samma månad förra året.

Ladda ner marknadsrapporten här:
Hotel Market Update Annordia June/24.pdf