Nyheter

Hotel Market Update Mar/20

Hotel Market Update mars beskriver utvecklingen till och med januari 2020 på den svenska och nordiska hotellmarknaderna. Den globala spridningen av coronaviruset har från och med början på mars fått stora konsekvenser på efterfrågan på hotellrum i de nordiska länderna. De delar i rapporten som avser stämningsläge och förväntningar gjordes innan den globala spridningen börjat och bör tolkas med det i åtanke.

Ladda ner pdfen här:

Hotel Market Update Annordia Mar/20.pdf