Nyheter

Hotel Market Update Mar/21

Då smittspridningen fortsätter att vara omfattande och restriktionerna ligger kvar var efterfrågan på hotellrum fortsatt mycket svag i januari. Efterfrågan från privatsegmentet var något mindre negativt påverkad än efterfrågan från företagssegmentet.

Ladda ner rapporten här:

Hotel Market Update Annordia Mar/21.pdf