Nyheter

Hotel Market Update Mar/22

Utvecklingen på hotellmarknaden i januari påverkades starkt av den snabba spridningen av den nya virusvarianten Omikron, vilket ledde till ett stopp i den pågående återhämtningen. Från och med den 9 februari hävdes dock de flesta restriktioner kopplade till covid-19-pandemin och efterfrågan på hotellrum har sedan dess börjat ta fart igen. Osäkerheten om den framtida utvecklingen har dock ökat i och med den ryska invasionen av Ukraina.

Ladda ner marknadsrapporten här:
Hotel Market Update Mar/22.pdf