Nyheter

Hotel Market Update Mar/23

Hotellmarknaden i januari 2023 visar på starka nyckeltal i jämförelse med motsvarande månad 2022. Man bör dock ha i åtanke att restriktioner för Covid-19 fortfarande gällde i januari 2022, vilket har en stor påverkan på månadssiffrorna. Statistiken från januari 2023 är trots detta även stark i jämförelse med siffrorna från januari 2019, bland annat var snittpriset och RevPAR 10 respektive 4 procent högre.

Framöver förväntas en kraftig återhämtning av BNP-utvecklingen i Sverige efter en prognostiserad nedgång 2023/2024. Historiskt sett har kopplingen mellan BNP och hotellbranschen varit stark. Vidare har konfidensindikatorerna för både hushåll och företag återhämtat sig något denna månad, vilket är första gången på över ett år som de har förbättrats unisont.

Ladda ner marknadsrapporten här:
Hotel Marke Update Annordia Mar/23.pdf