Nyheter

Hotel Market Update May/24

Hotellmarknadsstatistiken för Sverige i mars 2024 visar på blandade utvecklingar över flera nyckeltal. Framför allt minskade antalet sålda rum i mars med 5,5 procent jämfört med samma månad föregående år. I 17 av de 25 största hotellregionerna i Sverige minskade antal sålda rum jämfört med samma månad föregående år, där Södertälje hade den största minskningen med 20,0 procent.

Skillnaden i sålda rum kan tillskrivas att påsken inträffade främst i mars i år, medan den förra året var i april. ADR ökade med 1,4 procent, och medan antalet tillgängliga rum ökade något med 0,2 procent, minskade beläggningsgraden med 5,7 procent jämfört med samma månad föregående år. RevPAR minskade också med 4,3 procent jämfört med föregående år.

Därutöver upplevde hotellmarknaden i de nordiska länderna liknande utveckling med negativa trender över flera nyckeltal, förutom i Danmark.

Ladda ner marknadsrapporten här:
Hotel Market Update Annordia May/24.pdf