Nyheter

Hotel Market Update Nov/22

Konfidensindikatorerna för både hushåll och företag fortsatte att sjunka i oktober. Hushållens konfidentindikator har nu nått en historiskt låg nivå och har inte varit lägre sedan 1996. Trots de negativa förväntningarna går hotellmarknaden fortfarande bra och uppvisar starka nyckeltal. RevPAR i september i år har ökat med cirka 64 procent jämfört med motsvarande månad 2021 och antalet sålda rum har ökat med cirka 31 procent under samma period.

Ladda ner marknadsrapporten här:
Hotel Market Update Annordia Nov/22.pdf