Nyheter

Hotel Market Update Nov/23

Den negativa utveckling som framgick i den föregående månadsrapporten har förbättrats något för vissa av de makroekonomiska nyckeltalen. Bland dessa siffror återfinns hushållens förtroendeindikator som ökade med 0,9 enheter och värdet av den svenska kronan som stärktes gentemot både Euron och USD. Dock har flera nyckeltal fortsatt att dämpas.

För det första nådde arbetslösheten 7,8 procent, vilket är den högsta uppmätta nivån på över ett år. För det andra har hotellföretagens förväntningar på framtida efterfrågan under de kommande tre månaderna minskat. Mer än hälften av de tillfrågade hotellen förväntar sig en dämpad efterfrågan, vilket betonar den växande pessimismen i linje med den fortsatta marknadspåfrestningen. För det tredje har KPIF, som har minskat de senaste 8 månaderna efter de historiskt höga nivåerna i slutet av 2022, brutit sin nedåtgående trend och ökat under denna månad.

Ladda ner marknadsrapporten här:
Hotel Market Update Annordia Nov/23.pdf