Nyheter

Hotel Market Update Oct/21

Mot slutet av september hävdes alla koronarelaterade restriktioner i Sverige och de andra nordiska länderna. Med detta är de fysiska hindren för en återhämtning på hotellmarknaden i princip borta.

Det återstår att se om pandemin har resulterat i permanenta förändringar i människors resebeteende som kommer att sätta avtryck på efterfrågan på hotellrum. Under hösten kommer vi att få bättre tecken på detta.

Ladda ner marknadsrapporten här:

Hotel Market Update Oct/21.pdf