Nyheter

Hotel Market Update Oct/22

Pessimismen kring framtiden för Sveriges ekonomi syns ännu inte i statistiken från hotellmarknaden. Däremot har hotellbolagens förväntningar på efterfrågan under de kommande tre månaderna varit betänkligt dämpade från sommaren och framåt. Konfidensindikatorer från både hushåll och företag fortsatte nedåt under september.

I augusti var efterfrågan på hotellrum fortsatt hög och det genomsnittliga rumspriset låg också på en hög nivå. Det genomsnittliga rumspriset i augusti var betydligt högre än både nivån från förra året och 2019, som var året före pandemin.

Ladda ner rapporten här:
Hotel Market Update Annordia Oct/22.pdf