Nyheter

Hotel Market Update Oct/23

Nyckeltalen inom den svenska hotellmarknaden, tillsammans med de makroekonomiska indikatorerna, visar en bestående påfrestning på marknaden. Mer specifikt har konfidensindikatorerna för både företag och hushåll dämpats från en redan låg nivå, den svenska kronan uppvisar en nedåtgående trend och 77 procent av de hotell som deltog i Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förväntar sig en oförändrad eller minskad efterfrågan under nästa 3 månader.

Fortsättningsvis fick flera av de 25 största kommunerna i Sverige en utmanande augustimånad, präglad av flera negativa nyckeltal i jämförelse med augusti 2022. Av de 25 största kommunerna noterade 8 en minskning av sitt snittpris, 11 visar en nedgång i deras RevPAR, 15 rapporterade färre belagda rum och 17 hade en minskning i deras beläggningsgrad.

Ladda ner marknadsrapporten här:
Hotel Market Update Annordia Oct/23.pdf