Nyheter

Hotel Market Update Sep/20

Hotel Market Update September/20 beskriver utvecklingen till och med juli 2020 på de nordiska hotellmarknaderna. Efterfrågan på hotellrum var något bättre under juli jämfört med närmast föregående månader till följd av att många svenskar semestrade hemma i Sverige. RevPAR sjönk trots det med 35 procent jämfört med juli 2019. De svenska hotellföretagens förväntningar på efterfrågan de närmaste tre månaderna dämpades tydligt.

Ladda ner marknadsbrevet via länken nedan:

Hotel Market Update Sep/20.pdf