Nyheter

Hotel Market Update Sep/22

Efterfrågan på hotellrum fortsatte att vara hög under juli 2022 trots den pågående oron för den framtida utvecklingen i svensk ekonomi. Hushållens syn på utvecklingen har varit dyster under en längre period medan synen från företagen har varit mer positiv, även om den har blivit alltmer negativ de senaste månaderna.

Beläggningsgraden i juli 2022 var på samma nivå som den var i juli 2019, 69 procent. En stor skillnad är det genomsnittliga dagspriset som var 22 procent högre jämfört med juli 2019. De utländska gästnätterna har däremot inte återhämtat sig och är 5 procent lägre i juli i år jämfört med juli 2019. Hotellbolagens förväntningar på efterfrågan under de kommande tre månaderna sänktes under månaden.

Ladda ner rapporten här:
Hotel Market Update Annordia Sep/22.pdf