Nyheter

Hotellmarknadens konjunkturbarometer April 2019

Annordia presenterar rapporten Hotellbranschens konjunkturbarometer för första kvartalet 2019. Rapporten är baserad på Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer (kvartal) och ger de svenska hotellföretagens syn på efterfrågan, lönsamhet och personalbrist.

Konjunkturbarometern har historiskt givit en god bild av den faktiska utvecklingen i hotellbranschen och är därför ett bra verktyg att följa om man är intresserad av hur hotellbranschen ser på nuläget och den närmaste framtiden. Annordia kommer fortsättningsvis att varje kvartal presentera denna rapport med hotellföretagens uppdaterade syn.

Ladda ner pdfen här:

Hotellmarknadens konjunkturbarometerApril 2019_HR

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev så får du löpande information om hotellmarknaden.