Nyheter

Hotellmarknadens Konjunkturbarometer April 2021

8 av 10 hotellföretag förväntar sig bättre efterfrågan på sina tjänster på sex månaders sikt. Detta pekar på en tydlig återhämtning i branschen under hösten. Man ska dock ha i åtanke att de högre förväntningarna kommer från ett läge där nivån på efterfrågan är extremt låg. 

Den allt mer positiva synen på efterfrågan har tydligt satt sina spår i förväntningarna på högre priser på hotelltjänster på tre månaders sikt, se diagram 4. 4 av 10 hotellföretag anger att de förväntar sig höja priserna medan endast 1 av 10 förväntar sig sänka. 

Då efterfrågan under första kvartalet varit fortsatt mycket nedtryckt och prisnivån låg anger nästan alla hotellföretag att deras lönsamhet är dålig.  Den fortsatta minskningen av antalet anställda i hotellbranschen innebär att det inte finns någon brist på personal i hotellföretagen.  

Ladda ner rapporten här:

Hotellmarknadens Konjunkturbarometer April 2021.pdf