Nyheter

Hotellmarknadens konjunkturbarometer Augusti 2019

Hotellföretagen är fortsatt optimistiska avseende efterfrågan på sina tjänster på sex månaders sikt men optimismen har dämpats något under det andra kvartalet. Hotellföretagen är fortsatt nöjda med sin lönsamhet.

Annordia presenterar rapporten Hotellbranschens konjunkturbarometer för andra kvartalet 2019. Rapporten är baserad på Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer (kvartal) och ger de svenska hotellföretagens syn på efterfrågan, lönsamhet och personalbrist.

Konjunkturbarometern har historiskt gett en god bild av den faktiska utvecklingen i hotellbranschen och är därför ett bra verktyg att följa om man är intresserad av hur hotellbranschen ser på nuläget och den närmaste framtiden.

Ladda ner pdfen här:

Hotellmarknadens konjunkturbarometer_Augusti 2019

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev så får du löpande information om hotellmarknaden.