Nyheter

Hotellmarknadens konjunkturbarometer Augusti 2020

Nedgången under andra kvartalet var dramatisk på den svenska hotellmarknaden. Nu är det dock en klart större andel hotellföretag som förväntar sig ökad efterfrågan på företagets tjänster på sex månaders sikt jämfört med andelen som förväntar sig minskad efterfrågan.

Det är en positiv signal som dock måste tolkas utifrån den extremt låga nivå som efterfrågan på hotellrum har legat på de senaste dryga tre månaderna till följd av Coronapandemin.

Ladda ner pdfen här

Hotellmarknadens Konjunkturbarometer Augusti 2020.pdf