Nyheter

Hotellmarknadens Konjunkturbarometer Augusti 2021

Återhämtningen i hotellbranschen fortsätter.

Nästan 90 procent av hotellföretagen förväntar sig bättre efterfrågan på sina tjänster på sex månaders sikt. Detta förstärker bilden av att återhämtningen i hotellbranschen är på god väg. 

Med en allt positivare syn på efterfrågan har förväntningarna på högre priser på hotelltjänster följt med. 6 av 10 hotellföretag anger att de förväntar sig höjda priser på hotelltjänster på tre månaders sikt. 

Den högre efterfrågan på hotelltjänster och stigande priser har gjort att 20 procent av hotellföretagen under andra kvartalet anger god eller tillfredställande lönsamhet. Under första kvartalet var motsvarande andel fyra procent. 

Den påbörjade återhämtningen av efterfrågan på hotelltjänster har ökat efterfrågan på personal i branschen. Detta har lett till att 4 av 10 hotellföretag  anger brist på personal under andra kvartalet. Det är en ökning från knappt fem procent första kvartalet.

Ladda ner rapporten här:

Hotellmarknadens Konjunkturbarometer Augusti 2021.pdf