Nyheter

Hotellmarknadens Konjunkturbarometer Augusti 2022

I april, drygt två år efter den globala Covid-19 pandemin, var efterfrågan på hotellrum på en högre nivå än motsvarande månad 2019, året innan pandemin. Efterfrågan var högre även under maj och juni, vilket resulterade i att belagda rum var 6,5 procent högre under andra kvartalet 2022 jämfört med samma period 2019. Förväntningarna på framtida efterfrågan under de kommande sex månaderna sjönk dock kraftigt under kvartalet. Det finns stor osäkerhet kring hur konjunkturläget kommer att utvecklas under den närmaste framtiden, vilket också innebär osäkerhet kring hotellmarknadens utveckling. 

Förväntningar på högre priser minskade också under kvartalet, om än en något mindre minskning jämfört med förväntningarna på framtida efterfrågan. 5 av 10 hotellföretag förväntar sig fortsatt högre försäljningspriser på tre månaders sikt. Andra kvartalet 2022 är även första kvartalet sedan pandemin där fler hotellföretag anger att de har god lönsamhet jämfört med dålig. 4 av 10 hotell-
företag har angett att de haft god lönsamhet och knappt 1 av 10 har angett dålig lönsamhet.

Ett stort orosmoln för hotellbranschen är den stora bristen på personal som hotellföretagen upplever. Under andra kvartalet 2022 angav 9 av 10 hotellföretag brist på personal. Det är den klart högsta noteringen sedan barometern för hotellföretag började publiceras 2003. Bristen på personal riskerar att bli en flaskhals för framtida expansion och begränsa de positiva förväntningarnas möjlighet att förverkligas.

Ladda ner rapporten här:
Hotellmarknadens Konjunkturbarometer Augusti 2022.pdf