Nyheter

Hotellmarknadens Konjunkturbarometer Februari 2024

Förbättrad syn på framtida efterfrågan bland hotellföretag:
Under det fjärde kvartalet 2023 ökade snittpriset och logiomsättningen i riket med 3,3 respektive 3,1 procent jämfört med samma kvartal året innan. Däremot minskade antalet belagda rum med 0,2 procent och beläggningsgraden med 0,6 procentenheter under samma period.

Andelen hotellföretag som förväntar sig en ökad efterfrågan under de kommande 6 månaderna ökade under kvartalet från cirka 3 av 10, till 5 av 10. Förväntningarna på högre priser på 3 månaders sikt ökade också. Under det fjärde kvartalet förväntade sig 4 av 10 hotellföretag högre priser framöver,
till skillnad från 2 av 10 hotellföretag under samma period året innan. Vidare fortsätter personalbristen att vara låg, 94 procent av hotellföretagen i undersökningen rapporterar att de inte har någon brist på personal.

Ladda ner rapporten här:
Hotellmarknadens Konjunkturbarometer februari 2024.pdf