Nyheter

Hotellmarknadens Konjunkturbarometer Januari 2020

Trots allt fler signaler om svagare ekonomisk konjunktur så håller hotellföretagens optimism i sig. Bristen på arbetskraft har minskat i hotellbranschen under året fastän hotellbranschen haft en fortsatt stark tillväxt under 2019.

Annordia presenterar rapporten Hotellbranschens konjunkturbarometer för tredje kvartalet 2019. Rapporten är baserad på Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer (kvartal) och ger de svenska hotellföretagens syn på efterfrågan, försäljningspriser, lönsamhet och personalbrist.

Konjunkturbarometern har historiskt gett en god bild av den faktiska utvecklingen i hotellbranschen och är därför ett bra verktyg att följa om man är intresserad av hur hotellbranschen ser på nuläget och den närmaste framtiden.

Ladda ner pdfen här:

Hotellmarknadens-konjunkturbarometer-Januari-2020.pdf