Nyheter

Hotellmarknadens konjunkturbarometer Januari 2021

Hotellföretagens optimism avseende efterfrågan på sex månaders sikt har ökat tydligt. Detta trots att den andra vågen av smittspridning slagit hårt mot branschen från november och framåt. Den ökade optimismen kan tillskrivas vaccineringen mot coronaviruset som kommit igång i Sverige och världen.

Ladda ner rapporten här:

Hotellmarknadens konjunkturbarometer Januari 2021.pdf