Nyheter

Hotellmarknadens konjunkturbarometer maj 2024

Förbättrad syn på lönsamheten i hotellbranschen:
Under det första kvartalet ökade snittpriset och logiomsättningen i riket med 1,8 respektive 1,1 procent jämfört med samma kvartal året innan. Däremot minskade antalet belagda rum med 0,8 procent och beläggningsgraden med 1,7 procentenheter under samma period. 

Under det första kvartalet minskade det justerade och jämnade nettotalet för hotellföretagens prisförväntningar på tre månaders sikt från 30 till 26 enheter medan förväntningen på den framtida lönsamheten fortsätter att öka, vilket går emot den historiska kopplingen. Därutöver fortsätter personalbristen vara låg, 89 procent av hotellföretagen i undersökningen rapporterar att de inte har någon brist på personal vilket kan jämföras med föregående kvartal där 94 procent hotellföretagen rapporterade att det fanns brist. Vidare på 3 månaders sikt förväntar sig 60 procent av hotellföretagen att antalet anställda förblir oförändrat. Noterbart är att omkring 30 procent av företagen förväntar sig en ökning i antalet anställda vilket är omkring 20 procentenheter fler än föregående kvartal.

Ladda ner rapporten här:
Hotellmarknadens konjunkturbarometer maj 2024.pdf