Nyheter

Hotellmarknadens Konjunkturbarometer Oktober 2019

Hotellföretagen är nöjda med sin lönsamhet men deras optimism avseende efterfrågan framöver fortsätter att dämpas. Personalbristen är historiskt hög i hotellbranschen men har börjat minska i takt med den vikande ekonomiska konjunkturen.

Annordia presenterar rapporten Hotellbranschens konjunkturbarometer för tredje kvartalet 2019. Rapporten är baserad på Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer (kvartal) och ger de svenska hotellföretagens syn på efterfrågan, försäljningspriser, lönsamhet och personalbrist.

Konjunkturbarometern har historiskt gett en god bild av den faktiska utvecklingen i hotellbranschen och är därför ett bra verktyg att följa om man är intresserad av hur hotellbranschen ser på nuläget och den närmaste framtiden.

Ladd ner pdfen här

Hotellmarknadens konjunkturbarometer Oktober 2019.pdf