Nyheter

Hotellrapport för Invest Stockholm

På uppdrag av Invest Stockholm, Stockholms stads officiella organ för investeringsfrämjande, har Annordia tagit fram en hotellrapport över utbud och efterfrågan av kommersiellt boende i Stockholm.

Hotellrapporten omfattar bland annat en kartläggning av befintliga och planerade hotell samt en prognos av efterfrågan på kommersiellt boende i Stockholms län respektive Stockholms Stad under perioden 2016-2020.

Mellan 2016 och 2020 finns säkra hotellprojekt som innebär drygt 3 000 nya rum i Stockholms stad (inklusive de rum som har tillkommit hittills i år). Därutöver finns planer för ytterligare 2 000 nya rum i kommunen. En del av dem bedöms kunna realiseras och öppna senast 2020. För att tillfredsställa den prognostiserade efterfrågetillväxten så behövs ytterligare cirka 1 500 hotellrum tillföras Stockholms stad under prognosperioden.

Den längre versionen av rapporten omfattar dessutom en överblick över hotellmarknaderna i de 54 kommuner som ingår i samarbetsorganisationen Stockholm Business Alliance.

Den kortare versionen hittar du här (engelska).

Den längre versionen hittar du här (svenska).