Nyheter

Kostnadsfri rådgivning för aktörer som är hårt utsatta till följd av Covid-19

Annordia vill bidra till att säkra långsiktiga värden i hotellbranschen och erbjuder därför rådgivning kring hantering av hyresrelaterade frågor i samband med Covid-19.

Annordia är en av Nordens ledande rådgivningsbyråer för investeringar i och utveckling av hotellfastigheter, varav ett kompetensområde är rådgivning kring hyresavtal och hyresrelaterade frågor.

Under normala marknads- och affärsförhållanden kan en avtalsdiskussion vara nog så svår. Med den osäkerhet som råder till följd av Covid-19, där företag kämpar för sin överlevnad, kan diskussioner kring hantering av löpande avtal och avtalsvillkor upplevas än mer utmanande.

Annordia erbjuder därför att vara en samtalspartner för att hitta lösningar till de svårigheter många har med att hantera sina hyresavtal för verksamheter som i princip har sett alla sina intäkter försvinna över natten.

Vi ställer vår initiala tid och kompetens till förfogande kostnadsfritt för aktörer som är hårt utsatta till följd av Covid-19. Varmt välkommen att kontakta oss via e-mail advice@annordia.com.

Vi vill gärna bidra till att skapa temporära och skäliga lösningar under krisen, med målet att säkra värden för båda parter. Samverkan kan vara just det som kan ta aktörerna genom krisen och komma stärkta ur den när vardagen och marknaden återgår till ett mer normalt läge. Utgångspunkten bör vara en långsiktig win-win hjälpt av temporära lösningar utifrån varje fastighetsägare och hyresgästs situation och möjligheter.

Annordia förbehåller sig rätten att avböja frågor till följd av intressekonflikter, konkurrenshänsyn eller liknande.